پایه انگلیسی برتر

۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهراورتون
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرلیورپول
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرمنچستر یونایتد
۱۳۹۸-اردیبهشت-۰۷ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرمنچستر سیتی
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرساوتهمپتون
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرتاتنهام هاتسپور
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرآرسنال
۱۳۹۴-خرداد-۰۶ ۱۲:۰۰ قبل از ظهرچلسی